ขนาดกรอบรูปภาพ

ขนาดรูปภาพและกรอบ:
 
ขนาดภาพ:  Size S
ความกว้างของรูปเมื่อไม่ใส่กรอบใน: 21 ซม.
ความสูงของรูปเมื่อไม่ใส่กรอบใน: 30 ซม.
ความกว้างของรูปเมื่อใส่กรอบใน: 13 ซม.
ความสูงของรูปเมื่อใส่กรอบใน: 18 ซม.
ความกว้างกรอบใน: 12 ซม.
ความสูงกรอบใน: 17 ซม.
ขนาดภาพ:  Size M
ความกว้างของรูปเมื่อไม่ใส่กรอบใน: 30 ซม.
ความสูงของรูปเมื่อไม่ใส่กรอบใน: 40 ซม.
ความกว้างของรูปเมื่อใส่กรอบใน: 21 ซม.
ความสูงของรูปเมื่อใส่กรอบใน: 30 ซม.
ความกว้างกรอบใน: 20 ซม.
ความสูงกรอบใน: 29 ซม.
ขนาดภาพ:  Size L
ความกว้างของรูปเมื่อไม่ใส่กรอบใน: 40 ซม.
ความสูงของรูปเมื่อไม่ใส่กรอบใน: 50 ซม.
ความกว้างของรูปเมื่อใส่กรอบใน: 30 ซม.
ความสูงของรูปเมื่อใส่กรอบใน: 40 ซม.
ความกว้างกรอบใน: 29 ซม.
ความสูงกรอบใน: 39 ซม.
ขนาดภาพ:  Size XL
ความกว้างของรูปเมื่อไม่ใส่กรอบใน: 50 ซม.
ความสูงของรูปเมื่อไม่ใส่กรอบใน: 70 ซม.
ความกว้างของรูปเมื่อใส่กรอบใน: 40 ซม.
ความสูงของรูปเมื่อใส่กรอบใน: 50 ซม.
ความกว้างกรอบใน: 39 ซม.
ความสูงกรอบใน: 49 ซม.
ขนาดภาพ:  Size XXL
ความกว้างของรูปเมื่อไม่ใส่กรอบใน: 61 ซม.
ความสูงของรูปเมื่อไม่ใส่กรอบใน: 91 ซม.
ความกว้างของรูปเมื่อใส่กรอบใน: 50 ซม.
ความสูงของรูปเมื่อใส่กรอบใน: 70 ซม.
ความกว้างกรอบใน: 49 ซม.
ความสูงกรอบใน: 69 ซม.